Jirka Vierimaa
Olen yhteiskuntatieteiden maisteri sekä käyttäytymisanalyysin asiantuntija. Olen erikoistunut ihmisen ja koirien väliseen vuorovaikutukseen. Teen aiheesta koulutustyön ohella väitöskirjaa, sillä pyrin kehittämään osaamistani jatkuvasti.
Olen yksi Tampereen yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkouluttajien koulutuksen vastuukouluttajista. Koulutusohjelma on Suomessa ainutlaatuinen ja toteutetaan vuonna 2021 kolmatta kertaa.
Koulutuksissani on käynyt yli 8500 koiraa ja kaksikymmentä eri eläinlajia. Kouluttajana teen itse käytännön harjoituksia eläinten kanssa mahdollisimman usein, sillä mallia näyttämällä voi helpottaa harjoitusten ymmärtämistä.
Minulle eläinten kouluttaminen tarkoittaa vuorovaikutusta ja käytännönläheistä toimintaa niiden kanssa. Se tapahtuu ihmisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan, mutta samalla vuorovaikutuksen tulee olla hyvää molemmille osapuolille. Sen vuoksi olen erityisen kiinnostunut koulutusmenetelmien kehittämisestä sekä eläinten oppimisesta sellaisenaan.
Hyödynnän käytännön eläinkoulutuksessa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Se tarkoittaa taitojen kouluttamista, hyvinvoinnin huomioimista ja suunnitelmallista etenemistä. Tavoitteeni on auttaa asiakkaitani saavuttamaan aina parhaat mahdolliset tulokset, koulutusetiikasta ja hyvinvoinnista luistamatta.
Opetan ihmisiä käyttämään palkitsemiseen perustuvia menetelmiä arjessa, harrastuksissa ja työssä eläinten parissa. Käyttämäni koulutusratkaisut ovat harkittuja, eettisesti perusteltuja, eläimen elämänlaatua sekä ihmisen ja eläimen välistä vuorovaikutusta edistäviä.
Palveluitani ovat käyttäneet vuodesta 2008 alkaen niin aloittelevat kuin kokeneemmat koiranomistajat, aktiiviset koiraharrastajat sekä eläinten parissa työskentelevät ammattilaiset, yrittäjät ja oppilaitokset. Erikoisosaamiseni on vuorovaikutuksessa, käyttäytymisongelmien purkamisessa, koulutussuunnittelussa sekä ammattietiikassa.

Tällä hetkellä ei alkavia kursseja.